صنایع شیر تهران

مقالات رژیم غذایی

مقالات رژیم غذایی

محصولات لبنی مهمترین منبع تامین کننده کلسیم بدن انسان به شمار می روند. لبنیات آن دسته از مواد غذایی هستند که از شیر تهیه و تولید می‌گردند. معمولاً ماده اولیه تولید انواع لبنیات، شیر گاو می‌باشد، اما گاهی از شیر سایر پستانداران نظیر بز، گوسفند، اسب و... هم استفاده می گردد.

عنوان از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
« 1 2 »